ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Na aanmelding

U heeft zich aangemeld of bent verwezen naar een ergotherapeut. Onze werkwijze kenmerkt zich door een praktische en klantgerichte benadering. Het doel is u te helpen in een beperkt aantal sessies te komen tot verbetering van uw situatie. Het eerste contact heeft als doel kennis te maken met elkaar en een inschatting te maken van uw hulpvraag. Daarna maken we samen met u een plan hoe uw doel te bereiken. In veel gevallen bezoekt de ergotherapeut u aan huis, omdat de behandeling dan efficiënter kan plaatsvinden.

2. Bescherming persoonsgegevens

De dossiervorming is gebonden aan wettelijke regels, die voor u een goede waarborg vormen voor bescherming van persoonlijke gegevens. Uiteraard is onze beroepsgroep ook gebonden aan wettelijke geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat we alleen (medische) informatie mogen uitwisselen met zorgverleners die direct bij uw behandeling of begeleiding betrokken zijn. Zoals uw (huis)arts of fysiotherapeut.

Is het in het kader van uw behandeling of begeleiding wenselijk informatie uit te wisselen met andere betrokkenen, dan is daarvoor uw toestemming nodig. U vindt onze uitgebreide informatie over de bescherming van de persoonsgegevens onder het kopje “privacyregelement”

3. Vergoeding

Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Per kalenderjaar hebben verzekerden recht op een vergoeding van 10 uur ergotherapie. Door sommige aanvullende verzekeringen wordt ergotherapie ook na deze 10 uur (deels) vergoed. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekeraar.

In de meeste gevallen wordt de rekening van de behandeling rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd. In enkele gevallen krijgt u de rekening thuis en dient u deze zelf te declareren bij uw verzekeraar. NB: de overheid stelt jaarlijks een verplicht eigen risico vast. Het verplichte eigen risico is het bedrag dat u zelf moet betalen voor zorg uit de basisverzekering. Of u nog (een deel van) uw eigen risico verschuldigd bent op het moment dat u ergotherapie ontvangt, is voor ons niet inzichtelijk.

Wilt u meer weten over uw eigen risico, informeer hier dan naar bij uw ziektekostenverzekeraar.
Het tarief voor ergotherapie bedraagt per 1 januari 2023 €22,25 per 15 minuten behandeltijd. Bij een huisbezoek wordt een aan huis toeslag van €31,25 in rekening gebracht.

4. Behandelafspraken

De duur per afspraak is 60 minuten. Indien u een afspraak niet kunt nakomen, dient u uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch af te zeggen. Afzegging voor de maandagafspraken moet op vrijdag plaatsvinden. Bij niet of te laat afgemelde afspraken worden er kosten bij u zelf in rekening gebracht. Dit geldt ook in overmacht situaties (ziekte, file, autopech etc.).

  • Afmelding meer dan 24 uur voor de afspraak: geen kosten.
  • Afmelding binnen 24 uur voor de geplande afspraak: €45,-
  • Niet aanwezig zonder afmelding: €65,-

Bezoekt de ergotherapeut u aan huis en u bent niet aanwezig ten tijde van de afspraak? Dan wordt tevens een toeslag in rekening gebracht van €30. Deze is bedoeld om de door de ergotherapeut gemaakte reiskosten te dekken.

5. Aanwezigheid stagiair

De praktijk werkt graag mee aan het goed opleiden van aankomende ergotherapeuten. We verzorgen daarom regelmatig stagebegeleiding. Gedurende het hele jaar kan een stagiair in de praktijk aanwezig zijn. Mocht u bezwaar hebben tegen de aanwezigheid van een stagiair bij uw behandeling, dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken bij uw ergotherapeut.

6. Telefonische bereikbaarheid

U kunt de praktijk tijdens werkdagen telefonisch bereiken tussen 8.30 – 17.00 uur op telefoonnummer 076-5430266. Wanneer uw ergotherapeut niet aanwezig is, kunt u een boodschap inspreken. U wordt zo spoedig mogelijk door onze praktijkmedewerker teruggebeld.