Samenwerken voor kwaliteit.

Het kan zijn, dat door uw beperkingen er meerdere hulpverleners zijn betrokken. Zo kent u bijvoorbeeld de revalidatie arts of geriater, wordt u misschien geholpen door de thuiszorg en heeft u fysiotherapie of logopedie. Wij vinden het belangrijk dat de zorg om u heen goed is afgestemd. Zo krijgt u geen overbodige zorg, en blijft u de centrale persoon. Uw kwaliteit van leven staat voorop.

Om deze afstemming zo optimaal mogelijk te maken, zijn wij verbonden aan meerdere (para)medische centra. Zoals paramedisch centrum Heusdenhout, gezondheidscentrum Bredero en paramedisch centrum Inmotion.

Hiernaast zijn er nog andere samenwerkingsverbanden en korte lijntjes met bijv de parkinsonverpleegkundige, casemanager, verschillende thuiszorgorganisaties en het samenwerkingsverband Behandelteam Breda. 

Naast dat de zorg om u heen goed georganiseerd en afgestemd moet zijn, vinden wij het ook belangrijk om inhoudelijk zo goed mogelijk op de hoogte te zijn en de zorg te verbeteren. Vanuit dat oogpunt zijn wij verbonden aan een aantal kennisnetwerken. Voorbeelden hiervan zijn ParkinsonNet en het EDOMAH netwerk.

     

Ontdek ergotherapie
bij Ergotherapie Breda.

Optimaal functioneren

Over ergotherapie

Ontmoet ons team

Team

Zorg op maat

Specialisaties

Onze locaties

Praktijk locaties

Laatste nieuws

Klantervaring 2023

Lees meer

Campagne Later is Nu 2024

Lees meer

Nieuwe collega

Lees meer