Dementie.

De diagnose dementie kan voor u en uw mantelzorger veel impact hebben. Door de dementie gaat niet alles meer vanzelf en doen zich problemen voor op allerlei gebieden.

Door problemen met het geheugen lukt het bijvoorbeeld vaak niet meer om te plannen, of apparaten te bedienen.

Daarnaast kampen mensen met dementie dikwijls met een verminderd initiatief, waardoor de mantelzorger vaak taken overneemt. In het hele proces ontstaan veel vragen. Hoe nu verder?

Ergotherapie richt zich op het (weer) mogelijk maken van dagelijkse activiteiten, zoals koffiezetten, douchen, koken en tuinieren.

Centraal hierbij is de vraag: ‘Hoe kunt u zo lang mogelijk de activiteiten blijven doen die voor u belangrijk zijn?’. En minstens zo belangrijk: ‘Hoe kan uw mantelzorger u het beste helpen én ontlast worden?’.

Wij werken volgens het EDOMAH-programma: Ergotherapie bij Ouderen met Dementie en hun Mantelzorgers Aan Huis.

Dit programma – bij u thuis – verloopt volgens vaste stappen, beginnend met een gezamenlijke kennismaking. Aansluitend volgt een gesprek met de oudere met dementie. Hierin komt aan bod wat u belangrijk vindt om te doen. Ook wordt besproken wat u altijd gedaan heeft en hoe de onderlinge verdeling van taken en rollen is. We bespreken wat er anders gaat dan voorheen, of wat helemaal niet meer lukt. En wat dat voor u betekent. Ook hebben we een gesprek met de mantelzorger. Hierin komt aan bod hoe zijn of haar ondersteuning en hulp verloopt, waar hij of zij tegenaan loopt en hoe ruimte voor eigen bezigheden behouden blijft.

Vervolgens observeert onze ergotherapeut uw dagelijkse bezigheden.

Ze kijkt naar wat goed en wat minder goed gaat en adviseert welke aanpassingen of veranderingen nodig zijn om zaken makkelijker te maken. In gezamenlijkheid bespreekt ze aan welke doelen zij met u gaat werken. Hoe dat er uit ziet verschilt per situatie. Bij de een ligt de aandacht op het aanleren van strategieën, bij de ander op het coachen van de mantelzorger, of het aanpassen van de omgeving. Het gaat om maatwerk.

Binnen onze praktijk zijn Elina Mac Gillavry en Anita Londeman geschoold in het EDOMAH programma.

 

Hoe kunt u zo lang mogelijk de activiteiten blijven doen die voor u belangrijk zijn?

Hoe kan uw mantelzorger u het beste helpen en ontlast worden?

Elina Mac Gillavry &
Anita Londeman

Elina en Anita zijn aangesloten bij het EDOMAH netwerk.

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met hen. Klik hier voor het maken van een afspraak.

Ergotherapie Breda

Ergotherapie Breda is een praktijk voor ergotherapeutische behandeling en advies, die met zeer veel enthousiasme en betrokkenheid wordt gerund door Ellen van der Ros, Angela Vriends-Dils, Elina Mac Gillavry, Moniek Roovers, Anita Londeman & Lilly Kooren.

Ons team