Post-COVID.

Voor langdurige klachten na corona werd eerder de Engelse term ‘Long COVID’ gebruikt. Long betekent hier: ‘langdurig’. De langdurige klachten komen na corona, terwijl de infectie achter de rug is. Daarom is de term post-COVID meer passend. ‘Post’ betekent ‘na’. Veel gehoorde klachten zijn vermoeidheid en benauwdheid. Of u merkt dat u moeite heeft met prikkels of dat uw geheugen u in de steek laat.

 

 

Ergotherapie kan een belangrijke bijdrage leveren aan uw herstel na corona.

Onze ergotherapeuten kunnen u – en uw mantelzorger – helpen om hier zo optimaal mogelijk mee om te gaan. Samen kijken we hoe u uw dagelijks leven weer zo goed mogelijk op kunt pakken.

Een veelgehoorde klacht is vermoeidheid, vaak gecombineerd met fysieke problemen, cognitieve problemen of problemen in de prikkelverwerking. Veelal is de energiebalans verstoord en wordt het steeds moeilijker of onmogelijk om ‘alle ballen in de lucht te houden’.

De ergotherapeutische behandeling start met een intake en onderzoek naar de klachten en uw functioneren in het hier en nu. Als dat plaatje compleet is bepalen we vervolgens samen welke doelen u met de ergotherapie wilt halen en hoe we daar naartoe kunnen werken.

In het geval van vermoeidheid reiken we handvatten aan die u helpen om slim te leren omgaan met de vermoeidheid. Ook staan we uitgebreid stil bij het hervinden van een nieuwe dag- en weekindeling, zodat u de benodigde stappen kunt zetten in de weg naar uw herstel. Bij cognitieve problemen wordt er gebruik gemaakt van de cognitieve revalidatie therapie en bij problemen in de prikkelverwerking wordt het ASITT protocol toegepast.

Voor de optimale behandeling van post covid-19 werken we nauw samen met fysiotherapeuten en logopedisten van o.a. het paramedisch centrum Heusdenhout, gezondheidscentrum Bredero en paramedisch centrum Inmotion.

 

We reiken handvatten aan die u helpen om slim te leren omgaan met vermoeidheid, gericht op het hervinden van de balans tussen belasting en belastbaarheid.

Samen kijken we hoe u uw dagelijks leven weer zo goed mogelijk op kunt pakken.

Team Ergotherapie Breda

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met een van onze ergotherapeuten. Klik hier voor het maken van een afspraak.

Ergotherapie Breda

Ergotherapie Breda is een praktijk voor ergotherapeutische behandeling en advies, die met zeer veel enthousiasme en betrokkenheid wordt gerund door Ellen van der Ros, Angela Vriends-Dils, Elina Mac Gillavry, Moniek Roovers, Anita Londeman & Lilly Kooren.

Ons team