Terug van zwangerschapsverlof

Eind augustus is Angela bevallen van een gezonde zoon, genaamd Noud. Vanaf 6 december is Angela weer terug van haar zwangerschapsverlof en staat zij weer voor u klaar.

Wij zijn blij dat ze ons team weer komt versterken en wensen haar veel werkplezier.

Ontdek ergotherapie
bij Ergotherapie Breda.

Ergotherapeutische behandeling en advies

Ergotherapie Breda

Optimaal functioneren

Over ergotherapie

Onze locaties

Praktijk locaties

Laatste nieuws

Even voorstellen

Lees meer

Vacature ergotherapeut

Lees meer

Even voorstellen

Lees meer

Ergotherapie na hersenletsel

Benieuwd naar wat een ergotherapeut voor u of uw naaste kan betekenen na hersenletsel? Of bent u een zorgverlener en bent u nieuwsgierig waarvoor een ergotherapeut ingezet kan worden? Bekijk dan eens de volgende animatie.

Ergotherapie Nederland heeft hierin voor u uiteengezet wat wij als ergotherapeuten voor u kunnen betekenen. Voor ergotherapeuten is namelijk niet alleen een rol weggelegd direct na het hersenletsel, maar ook wanneer het hersenletsel langer geleden is. 

Wanneer u of uw naaste met hersenletsel vastloopt in werk, hobby of relatie of wanneer u of een naaste problemen ervaart zoals vermoeidheid of overprikkeling, neem dan contact op met ons. Wij helpen u graag verder.

 

 

 

Ontdek ergotherapie
bij Ergotherapie Breda.

Ergotherapeutische behandeling en advies

Ergotherapie Breda

Optimaal functioneren

Over ergotherapie

Onze locaties

Praktijk locaties

Laatste nieuws

Even voorstellen

Lees meer

Vacature ergotherapeut

Lees meer

Even voorstellen

Lees meer

Welkom Anita!

Vanaf half mei verwelkomen wij onze nieuwe collega Anita Londeman in ons team. Anita heeft ruim 20 jaar ervaring in het vak. Zij werkte eerder als ergotherapeut in o.a. verpleeghuizen, in de eerstelijn, als wmo consulent en als docent. De laatste jaren heeft zij zich verder gespecialiseerd in ergotherapie bij mensen met neurologische problemen (NAH) en dementie. Haar enthousiasme voor het vak, voor de mens in het algemeen en haar rijke ervaring in het werkveld maakt dat we heel erg blij zijn met haar komst.

Ontdek ergotherapie
bij Ergotherapie Breda.

Ergotherapeutische behandeling en advies

Ergotherapie Breda

Optimaal functioneren

Over ergotherapie

Onze locaties

Praktijk locaties

Laatste nieuws

Even voorstellen

Lees meer

Vacature ergotherapeut

Lees meer

Even voorstellen

Lees meer

Herstelzorg Covid-19 gebonden aan regels

Binnen Ergotherapie Breda bieden wij herstelzorg aan. Herstelzorg na Corona wordt vergoed uit een speciale vergoedingsregeling. Dit betekent dat er een aantal voorwaarden zijn waaraan u moet voldoen om voor deze herstelzorg in aanmerking te komen.
Als eerste wordt de eis gesteld dat meewerkt aan wetenschappelijk onderzoek naar herstelzorg na corona. Meer informatie hierover vindt u op deze website.

De andere voorwaarden betreffen o.a.:
• Uw huisarts of specialist schrijft een verwijzing voor ergotherapeutische herstelzorg.
• De verwijzing naar herstelzorg vindt plaats binnen 4 maanden na uw acute infectieperiode.
• De vergoeding is maximaal 10 uur ergotherapie en dit geldt voor een periode van maximaal een half jaar.
Meer informatie vindt u hier.

We merken dat helaas veel mensen door deze regels buiten de boot dreigen te vallen voor (vergoeding) van herstelzorg. Bijvoorbeeld als u uw infectie al langer geleden heeft doorgemaakt en u niet op tijd bent verwezen naar herstelzorg. Dat vinden we als zorgverleners erg pijnlijk. We hebben hiervoor ook aandacht gevraagd in de pers. Het volledige artikel kunt u hier teruglezen.

We willen u erop wijzen en dringend vragen uw situatie voor te leggen bij C-Support. Meer informatie vindt u op de website van C-Support. De mensen van c-support kunnen u in uw situatie wellicht helpen. Ook vinden wij het erg belangrijk dat alle knelpunten in de herstelzorg goed worden gemeld. Hoe meer mensen zich melden, hoe groter de kans dat de regeling kan worden aangepast en de benodigde zorg kan worden geleverd.

Ontdek ergotherapie
bij Ergotherapie Breda.

Ergotherapeutische behandeling en advies

Ergotherapie Breda

Optimaal functioneren

Over ergotherapie

Onze locaties

Praktijk locaties

Laatste nieuws

Even voorstellen

Lees meer

Vacature ergotherapeut

Lees meer

Even voorstellen

Lees meer

Online behandelingen, zo doen wij dat!

Om u in deze tijden ook op afstand te kunnen behandelen, maken wij gebruik van “Clickdoc”.

Clickdoc is een beveiligde internetomgeving waarin u in volledige privacy contact kunt hebben met uw therapeut. Het systeem is te gebruiken op uw PC of smartphone.

Het werkt eenvoudig volgens de volgende stappen:

 1. De therapeut vraagt om uw telefoonnummer of e-mailadres en verstuurd een uitnodiging om gebruik te maken van Clickdoc.
 2. Via een e-mail of sms ontvangt u uitleg over hoe u op de website van Clickdoc komt. Tevens is er een  toegangscode zichtbaar die u kunt gebruiken om in te loggen.
 3. Op de website voert u de gevraagde gegevens in en klikt u op ‘start sessie’.
 4. U komt dan in de virtuele wachtkamer en wacht tot de oproep gestart wordt door de therapeut. Op dit moment kunt u veilig deelnemen aan het videoconsult.

Ontdek ergotherapie
bij Ergotherapie Breda.

Ergotherapeutische behandeling en advies

Ergotherapie Breda

Optimaal functioneren

Over ergotherapie

Onze locaties

Praktijk locaties

Laatste nieuws

Even voorstellen

Lees meer

Vacature ergotherapeut

Lees meer

Even voorstellen

Lees meer

Extra corona-check voorafgaand aan fysiek consult.

Helaas hebben we weer te maken met een opleving van het coronavirus. We treffen dan ook passende maatregelen.  Waar het kan vindt de behandeling op afstand plaats, bijvoorbeeld via videobellen. Als het nodig is maken we een face to face afspraak. Daarbij hanteren we de RIVM-richtlijnen, zodat deze behandelingen veilig en verantwoord zijn voor ons en onze cliënten.

Voorafgaand aan iedere fysieke behandeling maken we samen met u de afweging of het consult door kan gaan. Dat doen we aan de hand van de volgende vragen:

 • Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
 • Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

We stellen de afspraak uit in het geval u – of wij als therapeuten – een of meerdere van bovenstaande vragen met ja heeft beantwoord. Dat doen we ook als een van uw of onze gezinsleden koorts heeft, dan blijven wij thuis.

In het geval een consult wel kan doorgaan, begroeten wij u met een glimlach en schudden wij geen handen. Vanzelfsprekend zorgen we voor extra (hand)hygiëne en houden we 1,5 meter afstand tijdens de behandeling. Als tijdens de behandeling geen afstand kan worden gehouden dragen wij een chirurgisch mondneusmasker. Wij vinden het prettig als u ook een eigen mondneusmasker draagt.

Samen krijgen we corona onder controle.

Waar het kan vindt de behandeling op afstand plaats, bijvoorbeeld via videobellen.

Als het nodig is maken we een face to face afspraak, daarbij hanteren we de RIVM-richtlijnen.

Ontdek ergotherapie
bij Ergotherapie Breda.

Ergotherapeutische behandeling en advies

Ergotherapie Breda

Optimaal functioneren

Over ergotherapie

Zorg op maat

Specialisaties

Lees hier wat mensen van ons vinden

Klantervaringen

Laatste nieuws

Even voorstellen

Lees meer

Vacature ergotherapeut

Lees meer

Even voorstellen

Lees meer

Ik krijg steunkousen, maar hoe kan ik deze zelfstandig aandoen?

Veel mensen hebben moeite met het zelfstandig aan en/of uittrekken van kousen. Ze worden hierbij afhankelijk van hun partner of van de thuiszorg.

Ergotherapie Breda helpt u graag als:

 • Het aan en uittrekken van de kousen niet gaat en/of erg belastend is.
 • De mantelzorger de steunkousen aantrekt bij de steunkousdrager, maar hierdoor overbelast wordt.
 • Er thuiszorg over de vloer komt om de steunkousen aan en uit te doen, maar dit met het juiste advies afgebouwd kan worden of waardoor er zelfs helemaal geen thuiszorg meer nog is.

Wat kunnen de ergotherapeuten van Ergotherapie Breda voor u betekenen?

Onze ergotherapeuten kunnen met u meedenken hoe het aan/uittrekken van steunkousen kan worden vergemakkelijkt. Door mee te kijken met de werkhouding, werkomgeving en de al aanwezige hulpmiddelen.

Mocht dit niet voldoende zijn kunnen onze ergotherapeuten meedenken met hulpmiddelen. Binnen de praktijk zijn wij in het bezit van verschillende hulpmiddelen. Deze hulpmiddelen kunt u uitproberen.

Als er een hulpmiddel is dat goed werkt voor u, dan gaat uw ergotherapeut deze voor u aanvragen bij de zorgverzekering middels een ergotherapeutisch verslag en een machtiging van de huisarts. De hulpmiddelen kunnen dan worden vergoed.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Angela of Annika.

Onze ergotherapeuten kunnen met u meedenken hoe het aan/uittrekken van steunkousen kan worden vergemakkelijkt.

Binnen de praktijk zijn wij in het bezit van verschillende hulpmiddelen. Deze hulpmiddelen kunt u uitproberen.

Ontdek ergotherapie
bij Ergotherapie Breda.

Ergotherapeutische behandeling en advies

Ergotherapie Breda

Optimaal functioneren

Over ergotherapie

Zorg op maat

Specialisaties

Lees hier wat mensen van ons vinden

Klantervaringen

Laatste nieuws

Even voorstellen

Lees meer

Vacature ergotherapeut

Lees meer

Even voorstellen

Lees meer