Herstelzorg Covid-19 gebonden aan regels

Binnen Ergotherapie Breda bieden wij herstelzorg aan. Herstelzorg na Corona wordt vergoed uit een speciale vergoedingsregeling. Dit betekent dat er een aantal voorwaarden zijn waaraan u moet voldoen om voor deze herstelzorg in aanmerking te komen.
Als eerste wordt de eis gesteld dat meewerkt aan wetenschappelijk onderzoek naar herstelzorg na corona. Meer informatie hierover vindt u op deze website.

De andere voorwaarden betreffen o.a.:
• Uw huisarts of specialist schrijft een verwijzing voor ergotherapeutische herstelzorg.
• De verwijzing naar herstelzorg vindt plaats binnen 4 maanden na uw acute infectieperiode.
• De vergoeding is maximaal 10 uur ergotherapie en dit geldt voor een periode van maximaal een half jaar.
Meer informatie vindt u hier.

We merken dat helaas veel mensen door deze regels buiten de boot dreigen te vallen voor (vergoeding) van herstelzorg. Bijvoorbeeld als u uw infectie al langer geleden heeft doorgemaakt en u niet op tijd bent verwezen naar herstelzorg. Dat vinden we als zorgverleners erg pijnlijk. We hebben hiervoor ook aandacht gevraagd in de pers. Het volledige artikel kunt u hier teruglezen.

We willen u erop wijzen en dringend vragen uw situatie voor te leggen bij C-Support. Meer informatie vindt u op de website van C-Support. De mensen van c-support kunnen u in uw situatie wellicht helpen. Ook vinden wij het erg belangrijk dat alle knelpunten in de herstelzorg goed worden gemeld. Hoe meer mensen zich melden, hoe groter de kans dat de regeling kan worden aangepast en de benodigde zorg kan worden geleverd.

Ontdek ergotherapie
bij Ergotherapie Breda.

Ergotherapeutische behandeling en advies

Ergotherapie Breda

Optimaal functioneren

Over ergotherapie

Onze locaties

Praktijk locaties

Laatste nieuws

Campagne Later is Nu – Biesdonk en Doornbos Linie

Lees meer

Yoga therapie en mindfulness

Lees meer

Klantervaring 2023

Lees meer